Snabbmätning radon

Om du behöver snabbt uppskatta en ungefärlig nivå av radon (till exempel inför ett husköp eller efter en åtgärd), kan en ackrediterad snabbmätning av radon vara ett lämpligt alternativ. Detta resultat är endast rådgivande och kan inte användas för beslut som involverar myndigheter. Kortvariga mätningar av radon bör endast användas när det inte finns tillräckligt med tid för en långvarig mätning.

Mätning är det enda sättet att upptäcka radon eftersom det inte syns, luktar eller smakar. Långvarig exponering för radon kan öka risken för lungcancer. Radon i inomhusluft orsakar cirka 400-500 fall av lungcancer per år i Sverige och är näst efter rökning den vanligaste orsaken till sjukdomen. Radon kan komma in i inomhusluften från marken runt och under bostaden, byggnadsmaterial eller hushållsvatten. Markradon är den vanligaste källan till radon i bostäder. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det cirka 325 000 bostäder i Sverige med radonhalter som överskrider gränsvärdet på 200 Bq/m3. För att upptäcka radon är mätning det enda tillförlitliga sättet eftersom radonhalten varierar beroende på temperatur, vindförhållanden och ventilation. Det är därför viktigt att mäta under en längre tid för att få fram ett tillförlitligt årsmedelvärde. En långtidsmätning ger detta resultat.

Vid exempelvis husköp eller efter genomförd åtgärd kan en korttidsmätning göras för att få en indikation på om det finns ett radonproblem. Men det bör noteras att en korttidsmätning endast är rådgivande och kan inte användas för beslut som involverar myndigheter.

Beställ snabbmätning radon här!

Relaterad information
Radonsanering
Radonbesiktning

Related Posts

© 2024 rebeccapecci.se - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress